Členství

Jak se stát členem:

 • Pro členství je potřeba vlastnit/vypůjčit si jízdní kolo s přehazovačkou a cyklistickou přilbu.
 • Uhradit členský příspěvek ve výši 700 Kč na pololetí. Bankovní spojení je uvedeno v sekci kontakt.

 • Stáhněte si přihlášku, vyplňte ji a odevzdejte některému z vedoucích na oddílové schůzce. Spolu s přihláškou vás prosíme o odevzdání kopie kartičky zdravotní pojišťovny.

Řád oddílu UFO:

Práva člena oddílu:

 1. Účastnit se akcí pořádaných oddílem včetně pravidelných schůzek.
 2. Využívat vybavení oddílu na oddílových akcích zdarma.
 3. Využívat další případné výhody člena (slevy na akce a nákupy, startovné na Jarní cyklokros…).
 4. Být informován o akcích a činnosti oddílu.
 5. Kdykoliv ukončit členství v oddílu se souhlasem rodičů (jinak budou rodiče vyrozuměni).
 6. Přicházet s náměty pro činnost oddílu a navrhovat oddílové akce.
 

Povinnosti člena oddílu:

 1. Včas platit stanovené členské příspěvky na oddílový účet.
 2. Pokud možno předem omlouvat svou absenci (osobně, písemně, telefonicky, SMS, e-mailem).
 3. V co nejkratší době informovat vedoucí o změně údajů z přihlášky (změna adresy, telefonů atd.)
 4. Při všech akcích dodržovat pokyny vedoucích, základní zásady hygieny a bezpečnosti.
 5. Na kole nosit cyklistickou přilbu a dodržovat pravidla silničního provozu.
 6. V tělocvičně být pouze s vedoucím a bez jeho povolení a dozoru nepoužívat nářadí.
 7. Chovat se slušně a kamarádsky ke všem v oddíle i k ostatním.
 8. Mít své kolo a další vybavení v dobrém technickém stavu, v pořádku a čistotě.
 9. Na akcích oddílu se řídit obecně platnými právními předpisy České republiky, zvláště nepožívat alkohol, nekouřit a nebrat návykové látky.

Při nedodržení povinností může být člen z oddílu vyloučen!
Při odhlášení nebo vyloučení člena z oddílu se zaplacené příspěvky nevrací.

Přihláška do oddílu

Příloha přihlášky