Mladší UFOuni

Vojtěch železný

zástupce vedoucího oddílu
vojta@oddilufo.cz

david daví remiš

hlavní vedoucí oddílu
davi@oddilufo.cz

schůzky přes léto:

schůzky přes zimu:

KAŽDOU STŘEDU V KLUBOVNĚ:
Tělocvična:
Klubovna:

Po ukončení schůzky pouštíme děti od GJM samotné domů.

V letošním roce budeme chodit do klubovny. Pokud bude venku teplo nebo sníh, půjdeme ven.

Aktuálně:

Dnes 28.2. půjdeme do klubovny!

Vybavení na schůzky:

Na vyjížďky: kolo, přilba, rukavičky a brýle, náhradní duše a nářadí, pití.
Do tělocvičny: sportovní obuv se světlou podrážkou, sportovní oblečení, pití.
Do klubovny: blok, tužka, přezůvky.
Do bazénu: plavky, ručník, sprchový gel, igelitka na mokré věci, gumová obuv k bazénu

Důležitá sdělení

  • Prosíme rodiče, aby pokud možno předem omlouvali nepřítomnost svého dítěte na schůzce, ideálně telefonicky nebo s nějakým předstihem e-mailem.
  • Také prosíme o včasné odevzdávání přihlášek na výlety. Po datu odevzdání již nemůžeme zaručit, že bude dítě na výlet přijato, ale hlavně nám to vážně komplikuje přípravu a organizaci akce … Předem děkujeme.
  • V případě změny vašeho telefonního čísla, telefonů nebo mailů na rodiče nebo třeba změny adresy nás prosím o této skutečnosti neprodleně informujte, ideálně na mail, případně dostatečně důrazně slovně na schůzce, nejlépe v kombinaci s předáním nových údajů na papírku s vaším jménem.
  • Před každým výletem vybíráme kartičky pojišťoven, které bychom teoreticky měli mít pro případ nehody u sebe i při každé středeční schůzce. Vybírání kartiček před výletem zbytečně zdržuje odjezd a fakt, že nemáme zdravotní kartičku při vyjížďce může komplikovat případné ošetření dítěte. Proto navrhujeme novým členům a členům, kteří tak doposud z jakéhokoli důvodu neučinili, následující řešení, a to, že nám svěříte kopii kartičky pojišťovny svého dítěte a my komplet kartiček dětí oddílu budeme vozit všude s sebou. Je to také o starost míň pro obě strany. V případě zájmu dodejte, prosím, kopii kartičky pojišťovny na středeční schůzce nebo při příležitosti oddílového výletu.

Srazy a návraty z výletů

Na výlety se scházíme před GJM, není-li výjimečně určeno jinak. Scházíme-li se náhodou jinde, je vždy i řečeno, na jakém místě výlet končí.

Časy návratů z výletů jsou z objektivních důvodů (možné zpoždění vlaku, pouze odhad délky spoje MHD …) často pouze přibližné, i když se je snažíme dodržovat v maximální možné míře. Ze zkušeností s cykloturistikou také víme, že určovat předem čas návratu je velmi problémové. Jednou nás zdrží nějaký technický problém, podruhé se naopak couráme před Prahou a nevíme, co dělat hodinku před oznámeným návratem. V případě velkého zpoždění nebo předstihu oproti oznámenému času dáváme rodičům vědět formou SMS zprávy, případně děti volají rodičům ze svých telefonů. V případě malých odchylek od oznámeného času návratu pouštíme děti samotné domů ihned, jakmile dorazíme na místo, kde akci končíme (= místo návratu). Někdy je návrat oznámen pouze velmi obecně, např. v neděli odpoledne, protože předem nevíme přesně, jak dlouho nám bude trvat naplánovaná trasa nebo jakým přesně spojem pojedeme domů. V takovém případě můžete během výletu dle pokynů v informacích zavolat vedoucím, kteří čas návratu upřesní. Upřesňující informaci o návratu se dozví i děti na výletě, takže mohou domů zavolat i sami.

Oddílové vybavení

Na oddílové akce je možno si zdarma zapůjčit oddílové vybavení. Jde zvláště o stany Beskyd od české firmy Jurek S+R a plynové vařiče VAR 2. Na vodácké akce pak vozíme kompletní oddílové vodácké vybavení (lodě, Pálavy, raft, přilby, vesty, pádla).

O oddílové vybavení je třeba zažádat předem zpravidla prostřednictvím přihlášky a distribuje se buď až na srazu, případně je třeba se domluvit a stavit se pro něj před akcí u vedoucích doma.