Historie oddílu

Do roku 1990 bezvadně fungovala při ZŠ Mikulova 213. pionýrská skupina VESMÍR, která měla cca 25 pravidelně pracujících oddílů, přes 50 vedoucích, přes 500 pionýrů a 3 táborové základny. Pak nastal prudký rozpad a odliv členů.

Ze zbytků tří původních oddílů z VESMÍRu dali jejich původní vedoucí dohromady nový oddíleček, který se od VESMÍRu ne zrovna po dobrém odtrhl a začal fungovat samostatně mimo jakoukoliv organizaci. Původními oddíly byly dívčí klub Vega, kterou vedla Kulda (Zdeňka Tučková), cyklistický oddíl Saturn, který vedl Hřib (Mirek Hřebecký) a umělecký oddíl Mars, který vedl Tom (Tomáš Ledvinka). Nově vznikl všestranný, spíše však sportovně-turistický oddíl UFO.

Ke třem vedoucím brzy přibyl ještě Hřibův brácha Satan a asi po roce a půl ještě Jitka (pozdější Hřibova manželka). UFO mělo v době vzniku 14 dětí. Na volné noze jsme dlouho nevydrželi. Po roce jsme paradoxně vstoupili do nejméně oblíbené dětské organizace – Pionýra (nástupce PO SSM). Nebylo to z nějakých sympatií, že jsme zavrhli všechny ty obnovené skauty a junáky. Pionýr v prvních letech prostě dával největší dotace na činnost s nejmenší administrativou. A také své členstvo nejméně svazoval pravidly… a svoboda byla tehdy „in“.


První 2 roky činnosti jsme fungovali na Jižním Městě, hodně jezdili na výpravy a hráli spousty her v duchu naší předchozí činnosti. První 2 tábory UFO uspořádalo v Bílkovicích v roce 1991 a 1992 na vypůjčené základně společně s oddílem Pluto. Mj. jsme zcela laicky začali hrát softball pálkou vyřezanou z větve a tenisákem podle napůl vymyšlených pravidel.

Od školního roku 1992/93 Tom začal učit na ZŠ Nám. Jiřího z Lobkovic v Praze 3, a to znamenalo pro UFO zcela zásadní změny. Činnost se přesunula tam a oddíl se rozrostl na 60 – 80 členů. Softball jsme začali trénovat i soutěžně hrát v několika mládežnických kategoriích a ostatní činnost se naopak potlačila. Přibyli noví vedoucí a trenéři – Petr Nový a Jirka Drbal. Bílkovické tábory se podobaly více sportovnímu soustředění.


Následující 2 roky Tom začal učit na Jižňáku na GJM, a tudíž se UFO (stále ještě profesionálně softbalové) přesunulo tam. Vybudovali jsme si dokonce hřiště na Milíčovské škole. Počet členů přesáhl na krátko 100 těl. Hráli jsme ve 4 dětských kategoriích, později i v dorostenkách. Ty se stále více vydělovaly pod vedením Jirky Drbala, starší kluci později přešli do Bohemky. Petr Vácha dnes hraje za mužskou reprezentaci, Jana Vacíková je nadhazovačka ženské repre. Další kluci hrají a trénují ligové týmy. Bylo to softbalové šílenství – na hřišti jsme byli 5 – 6 x týdně a měli jsme toho dost, tedy aspoň já. Chtělo to změnu.

Od září 1996 Tom s Lenkou Strnadovou (a zpočátku i s Petrem Novým) založili nové cykloturistické UFO s místem činnosti na JM v ZŠ Schulhoffova a Květnového vítězství. Na nábor přišlo přes 60 dětí. Později se ustálily dvě sekce po cca 12 – 15 lidech – mladší a starší. Hlavní náplní byly cyklovyjížďky a hry. A samozřejmě pokračovaly tábory v Bílkovicích. A dál už to znáte…

(sepsal Tom v dubnu 2010)